Mentorat - dt

» Français


Liste der Mentoren der Ev.-ref. Kirche des Kantons Freiburg

  • Andreas Hess, Pfarrer, Kirchgemeinde Meyriez (Leitung)
  • Débora Kapp, Pfarrerin, Kirchgemeinde Freiburg - für französischsprachige Kandidat /innen
  • Ulrich Wagner, Pfarrer, Kirchgemeinde St. Antoni - für deutschsprachige Kandidat /innen